Amazon Integration

Amazon Integration

Info
kr. 295,00 pr. md.
Kategori:
Udvikler:
YouWe ApS
Tlf.: 33111127

For at gøre brug af applikationen, skal du også oprette en Amazon-konto. Det kan du på få minutter gøre her

Screenshots
Beskrivelse
Med mere end 100 millioner aktive brugere hos Amazon har du mulighed for at starte dit eksport-eventyr. Endvidere var Amazon i 2015 den tredje mest brugte danske netbutik, så med en oprettelse hos Amazon har du ikke blot mulighed for at sætte gang i eksporten – du kan også styrke din position på det danske marked.

Handelsbetingelser

Juridisk navn og adresse

YouWe ApS
Amaliegade 6, 2. tv, 
1256 København K
CVR: 35207201
E-mail: info@youwe.dk

Om YouWe

YouWe står bag og driver apps og integrationer for sig selv og en række forskellige partnere til Dandomain webshop. YouWe’s hensigt er at udbyde en service til Dandomains kunder som gør den totale e-handels administration og -oplevelse mere effektiv.

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er angivet i danske kroner og er ex. moms. YouWe forbeholder sig ret til enhver tid uden varsel at ændre priserne. Prisen dækker over en abonnementsperiode på en måned og betales direkte til Dandomain. Enkelte apps kan have et opstartsgebyr som afregnes direkte med YouWe.

E-mailudsendelse

YouWe ApS forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye applikationer, som vurderes interessante for kunden. Modtagelsen af e-mails kan til en hver tid afmeldes ved at klikke på ’Afmeld'-linket i de fremsendte e-mails.

Ansvar

Brugen af applikationen foregår helt på eget ansvar og YouWe ApS kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der måtte opstå pga. manglende adgang til Applikationen uanset årsag eller fejl ved denne, der kan medføre datatab. YouWe ApS gør naturligvis sit bedste for at sikre, at kundens data ikke mistes eller uvedkommende får kendskab til dem. 

YouWe ApS er endvidere ikke ansvarlig for problemer, der opstår pga. forhold, der er uden for YouWe ApS’s kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. YouWe ApS hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold. 

YouWe ApS’s maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen ikke overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af applikationen. YouWe ApS fraskriver sig ethvert ansvar for konsekvenser af brug eller fejlagtig brug af applikationen. 

Opdateringer og driftsstabilitet

YouWe ApS forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på applikationen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at lukke for adgangen til applikationen, mens opdateringer foretages. YouWe ApS tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne. 

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af YouWe ApS, eller kunden. Opsigelse kan ske med minimum 1 dags varsel inden abonnementsperiodens udløb, hvorefter aftalen ophører til abonnementsperiodens udløb. Aftale kan opsiges med 14 dages varsel fra YouWe ApS side. 

Tvister

Opstår der uenighed mellem kunden og YouWe ApS skal uenigheden afgøres efter dansk ret med byretten i København som første instans.

 

Det skal bemærkes, at ovenstående Handelsbetingelser primært er med henblik på Apps og dermed ikke er udtømmende. Udtømmende Handelsebetingelser kan findes på http://youwe.dk/handelsbetingelser/


Brug for hjælp?
Vi er her for dig

Kontakt DanDomain, og lad os hjælpe dig i mål.

Ring til os:
8777 9045
kontakt DanDomain
Find svar på dine spørgsmål
Se cases og hjælpevideoer
Bliv ringet op