Persondatapolitik

Som hostingleverandør er vores vigtigste sikkerhedsopgave at passe godt på al data, der overlades til os og sørge for, at du til enhver tid lever op til sikkerhedskravene fra dine kunder. Men vi passer ikke kun godt på dine kunders data - vi passer lige så godt på de persondata, som vi indsamler om dig, når du bliver kunde hos os. Det følgende er en beskrivelse af Dandomains persondatapolitik med oplysninger om, hvilke typer af persondata vi indsamler, hvornår det sker, og hvordan vi behandler dine persondata.

Når du indgår en aftale med Dandomain eller benytter vores hjemmeside www. dandomain.dk, accepterer du, at Dandomain A/S behandler dine persondata i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af persondata og denne persondatapolitik. Ledelsen og relevant personale hos Dandomain har adgang til de data, der registreres om dig.

Den dataansvarlige for al indsamling af persondata omhandlende vores kunder er Dandomain A/S, Højvangen 4, 8660 Skanderborg - CVR-nummer 29 41 20 06.

Hvad er persondata?

Begrebet persondata dækker over alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person. Det kan eksempelvis være vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

Hvornår indsamler vi dine persondata?

Hvis du ønsker at købe og modtage produkter eller services fra Dandomain, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen, fakturere dit køb og generelt for at kunne tilbyde dig vores services.

Det er valgfrit, om du ønsker at dele dine persondata med os. Når du bliver bedt om at angive en række persondata, har du mulighed for at afvise dette. Men hvis du vælger ikke at give os data, som er nødvendige for at kunne tilbyde et produkt eller en serviceydelse, vil du muligvis ikke kunne modtage det pågældende produkt eller den pågældende service.

Dandomain indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

 • Gennemfører et køb af vores produkter eller bestiller en af vores services
 • Bliver oprettet som kunde og får tilknyttet en kundekonto
 • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback
 • Anmoder om et tilbud
 • Tilmelder dig vores kurser og seminarer

Vi indsamler de oplysninger, som du deler med os, samt indholdet i beskeder, som du sender til os, såsom feedback og produktanmeldelser, eller spørgsmål og oplysninger, som du giver til vores kundeservice.

Du kan i princippet besøge vores hjemmeside uden at lade dig registrere. Der vil så blive gemt data som fx ip-adresse, besøgte sider, navn på hentede filer, dato og klokkeslæt, den benyttede tjenesteudbyders domænenavn o.l. på serveren til statistiske formål, men de knyttes ikke umiddelbart til din person.

Hvad bruger vi dine persondata til?

Behandlingsgrundlag

Vi kan behandle dine persondata på ét eller flere af følgende grundlag:

 • Når vi har fået samtykke hertil
 • I forbindelse med forberedelsen eller udførelsen af en kontrakt
 • Hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse
 • Hvis behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse

Formål med behandlingen

Vi indsamler almindelige kontaktoplysninger som for- og efternavn, mailadresse, postadresse, leveringsadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata for at kunne levere det produkt eller de serviceydelser, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt informationer og driftsstatusser om dit produkt.

Når du betaler for dit produkt, indsamler vi dine kortdata, navn og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Vi indsamler CPR-nummer i forbindelse med registrering af domæner, hvis det er et krav fra domæneadministratoren.

Vi anvender dine kontaktoplysninger for at kunne tilbyde dig en effektiv kundeservice og support. Hvis du f.eks. har spørgsmål til os, bruger vi dine kontaktoplysninger til at identificere din kundekonto hos os.

Vi bruger indsamlede data til at kommunikere med dig. Vi kan f.eks. kontakte dig via telefon, e-mail eller på andre måder for at drøfte forholdene omkring dine produkter, oplyse dig om at et abonnement ophører, bede dig om at udføre en handling for at holde din konto åben, få din feedback eller lignende. Som led i vores legitime interesse og som en del af vores markedsføringsaktiviteter kan vi sende markedsføringse-mails eller tekstbeskeder til eksisterende kunder i overensstemmelse med Markedføringslovens §10, stk. 2, som giver os mulighed for at promovere tilbud om lignende produkter eller services, set i forhold til de produkter, du som kunde allerede har hos os.

Hvis du under en registreringsproces eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Vi har en legitim interesse i at kunne videreudvikle, markedsføre og forbedre de produkter og services, vi tilbyder. Derfor anvender vi persondata i opsætningen og ved vedligehold af vores produkter og services, samt i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter, og vi kan bruge persondata til fejlfinding og administrative formål. Din IP-adresse anvendes til sporbarhed, fejlfinding og bruges i statistikker med det formål at videreudvikle og forbedre Dandomains hjemmeside.

I tilfælde af mistanke om uautoriseret brug eller misbrug af vores produkter og tjenester kan vi bruge dine data til at opdage, undersøge eller forhindre aktiviteter, der kan krænke vores politikker eller være ulovlige. En sådan behandling vil ske som led i vores legitime interesse som dataansvarlig.

Vi kan udføre analyseaktiviteter ved hjælp af cookies og lignende tracking teknologier, der har til formål at kontrollere og måle kvaliteten og effektiviteten af vores online reklamekampagner med henblik på at forbedre disse kampagner samt de tjenester, vi udbyder.

Særligt for Webshops og OnPay

For at kunne videreudvikle, forbedre og beskytte din Webshop og OnPay indsamler Dandomain visse typer af oplysninger. Oplysningerne inkluderer besøgendes IP-adresser, geotype, browsertype, skærmstørrelse, internet service provider (ISP), operativsystem, referring/exit pages, dato/tid og besøgte sider, kurvstørrelse og ordrebeløb. Denne information indsamles udelukkende til analyseformål. Statistikken anvendes kommercielt og/eller markedsføringsmæssigt udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke brancher, der vokser mest, eller hvad den gennemsnitlige ordrestørrelse for handler på nettet er. Data om den enkelte bruger eller enkelte webshops anvendelse af tjenesterne vil aldrig blive offentliggjort, videregivet eller solgt til tredjeparter, ligesom det aldrig vil være muligt at kunne identificere enkelte kunder eller webshops.

Særligt om demoløsninger

Hvis du tilmelder dig en af vores gratis demoløsninger, stiller vi i en begrænset periode et af vores produkter gratis til rådighed for dig. For at kunne tilbyde dig produktet og for at have dine oplysninger klar, hvis du efter prøveperiodens udløb ønsker at købe produktet, indsamler vi dine kontaktoplysninger i form af navn, e-mail og telefonnummer. Vi bruger din e-mail og i visse tilfælde dit telefonnummer til at sende dig informationer om det pågældende produkt, og vi tilbyder dig ved demoperiodens udløb at købe produktet.

Fraud detection

Vi bruger et system til verifikation af betalinger til bekæmpelse af svindel. Når et køb gennemføres på vores hjemmeside vil visse personoplysninger blive analyseret via en virksomhed, der er specialiseret i fraud protection. Købet vil blive tildelt en fraud score baseret på den automatiserede behandling af personoplysningerne.

Hvem deler vi persondata med?

Generelt

Vi vil aldrig sælge dine persondata til en tredjepart. Vi overfører kun dine persondata til tredjeparter under de begrænsede omstændigheder beskrevet i det følgende:

Vi er en del af team.blue, som består af flere brands og selskaber, og ved at dele data internt kan vi forbedre koordinering og fordeling af ressourcer. Dette giver mulighed for et mere effektivt samarbejde omkring forbedringer af produkter, kampagner og kundeservice. Persondata kan deles mellem selskaberne i team.blue gruppen med det formål at føre markedsføringsstatistik, intern administration og rapportering, men sker kun i et omfang, der er nødvendigt for den tilsigtede brug, og med passende beskyttelsesforanstaltninger implementeret for at forhindre uautoriseret adgang til eller videregivelse af data.

I visse tilfælde overlader vi dine persondata til Dandomains samarbejdspartnere og leverandører, f.eks. leverandører af kommunikationsplatforme, fraud prevention services, udbydere af kundetilfredshedsundersøgelser og nyhedsbrevsservices mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene persondata på Dandomains vegne og i overensstemmelse med Dandomains instruks.

Vi kan videregive persondata, hvis vi modtager en bindende anmodning herom fra en relevant myndighed, en retsinstans, eller det følger af lovgivningen. Vi vil beskytte dine data ved altid at lade myndigheder og retsinstanser dokumentere, at de har det nødvendige lovlige grundlag til at få oplysninger udleveret.

Såfremt en leverandør eller samarbejdspartner er etableret i land uden for EU/EØS (tredjeland) kan overførsel af data ske på baggrund af en række forskellige overførselsgrundlag, hvorved der er etableret en ordning, der stiller garanti for fornøden beskyttelse af de registreredes rettigheder. Som udgangspunkt vil vi anvende EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse som overførselsgrundlag.

Overførsel af personoplysninger til et land uden for EU/EØS (tredjeland), kan ske uden videre, hvis landet af EU-Kommissionen er vurderet til at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Tracking og Markedsføring

Google Analytics

Vi benytter os af Google Analytics på vores hjemmeside.

For at kunne videreudvikle og forbedre Dandomains hjemmeside fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, eksempelvis til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest.

Denne information giver en bedre indsigt i kundernes brugermønstre og bruges til at forbedre de sider, som viser sig svære at navigere rundt i. Informationen bruges også til at optimere design og brugervenlighed.

Facebook pixels

Hvis du er kommet ind på vores hjemmeside via en Facebook-annonce, registreres der en cookie på din computer. Denne cookie udløber efter 28 dage og bruges ikke til personidentificering. Hvis en bruger besøger bestemte sider på vores site, inden cookien er udløbet, kan vi og Facebook se, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet ledt hen til denne side.

Digital Advisor

Hvis du har besøgt en af Dandomains affiliate-partnere og foretager et køb via henvisning fra deres hjemmeside, vil en tracking-pixel sende information til Digital Advisor om, at et køb er foretaget.

Andet

Betaling

Dandomain gør brug af betalings-og indløsningsudbydere, når du benytter kreditkort for at betale for din ydelse. Her gør vi brug af: Nets A/S.

Domæneregistreringer

Når du registrerer et domæne gennem Dandomain, vil de indsamlede persondata blive videregivet til den nationale eller internationale domæneadministrator, som kan tildele dig brugsretten til domænet.

For at registrere et domænenavn skal du som registrant oplyse visse persondata.

Kontaktoplysninger: Registrantens navn, postadresse, telefonnummer og e-mail.

Identitetsoplysninger: Nogle domæneadministratorer kan også kræve, at registranten skal fremlægge yderligere dokumentation for at bekræfte sin identitet, f.eks. et ID-kort eller pas.

Yderligere kontaktpunkt: Nogle domæneadministratorer kan kræve, at registranten oplyser et eller flere yderligere kontaktpunkter, som vil være ansvarlig for f.eks. administrative eller tekniske aspekter af domæneregistreringen.

Registrantens persondata vil blive anvendt til følgende formål:

 • Verificering af registrantens identitet og kontaktoplysninger
 • Fakturering for domænet
 • Muligheden for at modtage support
 • Kommunikation af vigtige oplysninger om domæneregistrering og fornyelse

Vi er som registrator den enhed, der er ansvarlig for forvaltningen af registreringen af domænenavnet, ansvarlig for at indsamle og opbevare registrantens oplysninger i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, og vi kan dele registrantens oplysninger med andre registratorer med henblik på at registrere et domæne.

Domæneadministratoen, som er ansvarlig for at vedligeholde databasen over registrerede domænenavne, vil fra registratoren modtage registrantens oplysninger. Domæneadministratoen bruger disse oplysninger til at føre nøjagtige og ajourførte WHOIS databaser og til at sikre overholdelse af relevante love og bestemmelser.

Registrator og domæneadministrator kan også være forpligtet til at dele persondata med ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) som led i overholdelsen af ICANN's politikker.

Sikkerhed

Vi har implementeret nødvendige og strenge sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang til dine personlige oplysninger. Vi sikrer, at kun de nødvendige personer har adgang til dine data, at adgangen til dine data er beskyttet, samt at vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres regelmæssigt. Som en del af vores foranstaltninger anvender vi SSL/TLS-certifikater til sikker overførsel af dine data og din kommunikation med os.

Sletning af persondata

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem. Selv om du opsiger dine produkter hos os, skal du være opmærksom på, at vi fortsat opbevarer nogle data. Det er data omkring dit kundeforhold, som er nødvendige for at kunne fastlægge vigtige handlinger foretaget af dig eller os i løbet af kundeforholdet. Det kan fx være data, som vi har brug for med henblik på at kunne fastlægge eventuelle retskrav, som måtte udspringe af aftaleforholdet mellem dig og Dandomain, eller data som ifølge ufravigelige lovbestemmelser skal opbevares i en vis tidsperiode. Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af data, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

 • At få indsigt i dine persondata
 • At få rettet, ændret eller slettet dine persondata
 • At få begrænset behandlingen af dine persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Hvis vi har et formål og lovlig grund til at behandle data, vil anmodningen om at blive slettet først kunne gennemføres, når vi ikke længere har en forpligtelse eller berettigelse til at opbevare dine data.